bazbo – de wereld van Bas Langereis

Bas Langereis leest u voor!

06-09-2008

Sequoia festival – September 5, 2008

Filed under: FoolZ — bazbo @ 21:23

The FoolZ speelden op het traditionele Sequoia festival, een gelegenheid georganiseerd door de personeelsvereninging van Centraal Beheer / Achmea. Helaas, Pedro was op vakantie en Remco was cht erg ziek. Bruno verving beider partijen met zijn keyboards!
Ik verzorgde een gastoptreden en probeerde ‘Montana’ te zingen.

The FoolZ played on the traditional Sequoia festival, a happening organized by the company of Centraal Beheer / Achmea. Unfortunately, Pedro was on holidays and Remco was really ill. Bruno played their bass&guitar parts on his keyboards!
I did a guest appearance onstage and tried to sing ‘Montana’.

Het totale programma zag er als volgt uit. The complete line up for the festival was like this:
The Bottles
The FoolZ
F.O.U.R.
Nova Nozem
More Than A Feeling

Youtube:

Peaches En Regalia

• • •
 

Geen reacties »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment